Programy profilaktyczne

WYKAZ
rekomendowanych programów profilaktycznych
realizowanych w ramach
szkolnego programu profilaktyki

  1. Europejski program przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów „Unplugged”.

  2. Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

  3. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej “Nie pal przy mnie, proszę”.

  4. Program psychoedukacyjny „Znam siebie – rozumiem innych”

  5. Program „Szkoła bez przemocy”.

  6. Program profilaktyki uniwersalnej „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”.