Dzień bez telefonu komórkowego

15 marca 2017 roku został ogłoszony w naszej szkole

DNIEM BEZ TELEFONU KOMÓRKOWEGO.

telefon

Przeprowadzono apel dla społeczności szkolnej z prezentacją multimedialną na temat fonoholizmu, czyli uzależnieniu od telefonu komórkowego. Uczniowie dobrowolnie oddali na kilka godzin swoje telefony komórkowe, by obserwować własne reakcje na okoliczność braku możliwości korzystania z popularnej „komórki”. W czasie zajęć warsztatowych dzielili się swoimi spostrzeżeniami, wypełniali ankietę i sformułowali telefoniczny savoir vivre.

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną podane do wiadomości uczniów oraz posłużą wychowawcom jako wskazówka do planowania działań wychowawczych w przyszłym roku szkolnym.

Organizatorkami akcji były: mgr Maria Kukofka i mgr Marzena Jasicka – Rymarz.