Świetlica szkolna

W Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu działa świetlica szkolna, do której uczęszczają uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom zarówno przed zajęciami lekcyjnymi jak i po ich zakończeniu. Świetlica jest miejscem, w której każdy uczeń znajdzie coś dla siebie. Organizowane są zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, filmowe, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe. Poza tym w trakcie zajęć świetlicowych zapewniona jest pomoc w nauce.

Podczas pobytu w świetlicy szkolnej wychowawcy traktują każde dziecko w sposób indywidualny i stwarzają mu warunki, aby ciekawie spędziło wolny czas, kształtowało swoje zainteresowania. Istotne jest dostrzeganie potencjału tkwiącego w dzieciach i rozwijanie go. Dużą wagę przywiązujemy do uczenia dzieci zasad współdziałania, pracy w grupie oraz udzielania wzajemnej, koleżeńskiej pomocy.

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze realizowane są w następujących godzinach:

6:45- 7:45 dowóz

7:30- 15:15 opieka świetlicowa

15:15- 16:15 dowóz

 

  GALERIE ZDJĘĆ

 

wp_20161206_006

Odwiedziny Św. Mikołaja

 

 

 


obraz-986

Nietypowe obrazki

 

 

 


image5Jesień w świetlicy

 

 

 


WP_20151013_007

Nasza świetlica

 

 


WP_20151030_013

Halloween

 

 


Obraz 062

W zimowo – świątecznej szacie

 

 

 


maska

Bal karnawałowy

 

 

 


WP_20160127_001

Walentynki w świetlicy

 

 

 


WP_20160208_003

Nasza zima

 

 

 


WP_20160323_008

Wielkanoc

 

 

 


WP_20160531_001

Wiosna na dobre zagościła w świetlicy

 

 

 


1W świetlicowym ogródku

 

 

 


Regulamin pracy świetlicy:

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5