Rada Rodziców

W Zespole Szkół Specjalnych nr 6 działa Rada Rodziców, która składa się z przedstawicieli każdego oddziału Szkoły, powoływanych przez Klasową Radę Rodziców na początku każdego roku szkolnego.

Skład Rady Rodziców

  1. p. Elżbieta Klose – przewodnicząca
  2. p. Danuta Lewczuk – sekretarz
  3. p. Renata Zynek – skarbnik

Komisja Rewizyjna

  1. p. Andrzej Kot
  2. p. Katarzyna Joniec

Zakres działania i kompetencje Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców: Regulamin_Rady_Rodziców